Prof. dr. Silajdžić: Reis mora prevzeti odgovornost
ImageNaš sodelavec, Bedrudin GUŠIĆ je pripravil intervju z rednim profesorjem na Fakulteti islamskih znanosti v Sarajevu, dr. Adnanom Silajdžićem. Pogovarjala sta se o t.i. vahabitskem gibanju, političnih ambicijah reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, dogajanju med muslimani na področju bivše Jugoslavije, zaroti proti muslimanom itd.
Prof. dr. Adnan SILAJDŽIĆ je predsednik matičnega odbora Bošnjaške kulturne skupnosti "Preporod" in glavni in odgovorni urednik časopisa "Znakovi vremena", ki izhaja v izdaji Znanstveno-raziskovalnega instituta Ibn Sina v Sarajevu. Je med drugim tudi avtor knjig: 40 hadisov s komentarjem, Muslimani med tradicijo in modernostjo, Filozofska teologija Abu al-Hasana al-Aš'arija, Islam v odkritju krščanske Evrope, Kriza religijske identitete v današnjem svetu, Muslimani v iskanju identitete, Muslimansko razumevanje drugih religij itd.

"Reis mora prevzeti odgovornost tudi za razbijanje bivše Islamske skupnosti"


Spoštovani profesor Silajdžić! Ali so vahabiti resnično prevzeli pobudo in ali že predstavljajo resen problem za Islamsko skupnost BiH, bošnjaško družbo, v določenem smislu pa tudi za celotno državo?


Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Brez malo dvoma lahko povemo, da vahabiti v današnji bosanskohercegovski družbi predstavljajo povsem realen družbeni in kulturni pojav. Oni so zgradili specifičen sistem vrednosti, specifično socialno filozofijo, z eno besedo stil obnašanja in življenja, ki je bil do nedavno nepoznan našim ljudem. S svojim specifičnim (skrajno zaprtim in statičnim) religijskim dojemanjem sveta, specifičnim urejanjem socialnih in v določenem smislu družbenih odnosov med ljudmi, vahabizem sigurno predstavlja velik izziv za institucije islamske skupnosti, za družbeno prakso muslimanov Bošnjakov v celoti pa tudi drugih državljanov, ki živijo v BiH. On je ločil starše in otroke, duhovnega poglavarja (reisa) in imame na terenu, profesorje in študente, džemate, mahale in četrti. Zato lahko povem, da bo vahabizem skupaj z drugimi usmeritvami religijskega mišljenja pri nas, eden pomembnejših dejavnikov razvoja islamske skupnosti v naslednjih nekaj letih.

Ali obstajajo mnenja, da za njimi (vahabiti) stojijo nekatere obveščevalne službe, oziroma da so „instalirani“ v Bosni namenoma. Kaj Vi mislite o tem?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Njihova prisotnost in naglo širjenje se lahko pripelje v zvezo z tujimi obveščevalnimi službami v smislu, da se lahko na ta način relativizira pozicija bosanskohercegovskih muslimanov v postdejtonski rekompoziciji Bosne in Hercegovine. Vahabitski integrizem je izredna pretveza za nadaljno destabilizacijo in delitev Bosne in Hercegovine.

Ali se je lahko, pogojno rečeno, vahabitsko gibanje v BiH inkorporiralo in ojačalo brez neposredne ali tihe (vseeno je) podpore organov Islamske skupnosti BiH?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Ni nobenega dvoma, da prvi človek Islamske skupnosti skupaj s svojimi ozkimi sodelavci nosi največji del odgovornosti, ker ni resno sledil procesom političnega in verskega razslojevanja pri Bošnjakih v toku in po koncu vojne. To je moral narediti glede na funkcijo, ki jo že petnajst let opravlja. Procesi, ki se trenutno odvijajo zavračajo vse tiste, ki imajo reisa za osebo z izostrenim občutkom za politiko. Njegova politika, kot tudi politika bošnjaških strank je med drugim padla na izpitu tudi, ko govorimo o vahabitih in njihovi instalaciji v aktualne tokove razvoja BiH. Stopnjo njegove odgovornosti bo mogoče objektivneje spoznati šele z določene časovne distance. Upam, da bomo o tem lahko čez kakšnih petnajst let govorili odprto in brez dlake na jeziku.

V svoji nedavni izjavi je reis Cerić na to temo za odgovornega določil nekega imama, ki živi na Dunaju. Kako to komentirate?
 
Bošnjaki že dolgo časa ali pregovorno iščejo krivce pri drugih. Preprosto zaradi tega, ker sami niso sposobni identificirati smeri razvoja sodobnega sveta, razločiti bistveno od nebistvenega, podrediti osebne, pragmatične, ozke interese s splošnimi, nacionalnimi in državnimi.
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Bošnjaki že dolgo časa ali pregovorno iščejo krivce pri drugih. Preprosto zaradi tega, ker sami niso sposobni identificirati smeri razvoja sodobnega sveta, razločiti bistveno od nebistvenega, podrediti osebne, pragmatične, ozke interese s splošnimi, nacionalnimi in državnimi. Seveda Porča (imam, ki živi na Dunaju, op. prev.) ni kriv za širjenje vahabitskega učenja in tradicije pri nas. Krive so najodgovornejše institucije skupnosti predvsem, ker niso prepoznale vahabizem kot pojavo oziroma problem, niso se odprto opredelili in s samim tem niso artikulirali smeri praktičnega reševanja vahabitske prisotnosti in vpliva v skoraj vseh sferah družbenega in verskega življenja naših ljudi. Uboga je islamska skupnost čigar džamijske hareme po Sarajevu in drugod v Bosni lahko zapira dotični Porča z Dunaja. To samo govori o tem, da Islamska skupnost nima nikakršne projekcije ali strategije verskega razvoja naših muslimanov.
 
To, da so vahabiti dobro organizirani in bodo tudi v bodoče trd oreh za kompromisne rešitve v okviru džemata, Skupnosti, ter družbe v celoti je pokazala tudi dženaza Jusufa Barčića v Tuzli. Resnično, kako naprej z njimi i kje so rešitve?

Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Vahabiti so organizirani po ti. komunah ali majhnih džematih. Govorimo o izoliranih skupnostih v katerih se življenje odvija po načelih verskega zakona. To govori o tem, da oni še vedno živijo v neki idilični preteklosti in da se niso sposobni spoprijeti z tistim kar imenujemo moderni svet. Oni resnično nimajo niti moči niti dovolj znanja, da artikulirajo izhod muslimanov iz večstoletne krize islamske identitete katero pričajo tudi sami s svojo prisotnostjo. Težko je povedati kako se bo v bodoče razvijal odnos med vahabitskimi komunami in džemati, lahko predpostavimo, da se bodo v naslednjih nekaj letih razvijali na principu nezaupanja in izključevanja, vendar v naslednji fazi je možno predpostaviti tudi resnejše polarizacije, ki bi lahko povzročile resne posledice. Mislim, da bi bilo potrebno najprej sprejeti vahabizem kot novo socialno in religijsko dejstvo i poskušati preprosto v kolikor je to mogoče, spametovati te ljudi o tem, da je islamu neznan monolitizem v tolmačenju vere, kot je to recimo v
Veliki greh je prepustiti drugim da usmerjajo tokove zgodovinskega razvoja sodobnega sveta. Umikati se pred svetom močne ekonomije, politike, vojske, znanosti pomeni predpisati sebi smrtno obsodbo in namestiti se na obrobje človeške zgodovine.
krščanstvu, pač pa islam omogoča svojim privržencem, da na različnih ravneh, vsak po svojih sposobnostih, tolmačijo neizčrpen pomen Allahovega sporočila in da na ta način vplivajo na sile oziroma razvoj zgodovine. Veliki greh je prepustiti drugim da usmerjajo tokove zgodovinskega razvoja sodobnega sveta. Umikati se pred svetom močne ekonomije, politike, vojske, znanosti pomeni predpisati sebi smrtno obsodbo in namestiti se na obrobje človeške zgodovine. V kolikor takšen pristop ne bi bil sprejemljiv za njih, potem bi bilo potrebno poseči za mehanizmih družbene in socialne zaščite s katerimi razpolaga naša država. Vsako ekskluziviranje tolmačenja islama oziroma njegove ortoprakse ni opravičeno s stališča islama in njegovih osnovnih virov in vsako obliko verske netolerance, posebno agresivnosti, je potrebno sankcionirati z zakonom.  
 
Ali in koliko so verske skupnosti v BiH v funkciji te ali one politike ali pa je tu in tam zgodba celo obratna?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Verske skupnosti oziroma cerkve so precej dobro v žrelu političnih centrov moči izven ali znotraj BiH. Namesto da se omejene vrednote med katere spadajo politika in ideologija, podredijo univerzalnih verskim in duhovnim vrednotam, so oni religijska učenja podredili nacionalnim ideologijam in kreirali zanimivo formo nacionalne religije. Takšna religioznost je bila pogosto v nasprotju z religioznostjo navadnih vernikov. Srbska pravoslavna cerkev je šla najdlje v sodelovanju z nacionalno ideologijo, nato sledi Katoliška cerkev, in šele nato, kot reakcija Islamska skupnosti, ki je tudi sama poskušala organizirati avtokefalno nacionalno islamsko skupnost z razbijanjem tedaj že obstoječe Islamske skupnosti vsem muslimanov bivše Jugoslavije, ki je bila tako infrastrukturno, kot kadrovsko in finančno močna Skupnost in je ne glede na politično disolucijo lahko odigrala pomembnejšo vlogo v političnem in duhovnem organiziranju muslimanov Balkana in širše. Moj vtis je, da so danes ključni ljudje Islamske skupnost sprejeli projekt razbijanja jugoslovanske islamske skupnosti, katerega je spotoma rečeno v našo politično prakso uvedla Stranka demokratske akcije, izključno iz lastnih, nikakor ne nacionalnih in državnih interesov. Vreme bo pokazalo, da sem imel prav, ko to trdim, tako prej kot tudi danes.
 
Splošno znano dejstvo je, da se naš reisu-l-ulema, prof. dr. Mustafa ef. Cerić še kako ukvarja s politiko in da (za kulisami) vpliva na določene politične rešitve, razdelitev oblasti na nekaterih nivojih ipd. Ena od njegovih svežih političnim akrobacij je nedavni obisk Miloradu Dodiku in slikanje za Ustavno prepovedanim grbom na tiskovni konferenci z Dodikom. Vaš komentar?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Splošno znano dejstvo je, da se Reis že dolgo časa ukvarja z globalno svetovno politiko. Na žalost, tisto kar v razvitem svetu dela več timov ljudi, dobro organizirani in finančno močni inštituti, to pri nas delajo posamezniki, prepričani, da vse vedo in da se z njimi začenja in končuje zgodovina nacionalne skupnosti. Tako se Bošnjaki obnašajo v politiki, znanosti, kulturi in tudi v Islamski skupnosti.  
Noben človek – vernik ne more biti apolitičen, ker vse dokler je v fokusu njegovega verskega zanimanja človek, on mora biti tudi političen. To posebno velja za duhovnega poglavarja, še toliko bolj danes ko se politika nahaja v globoki moralni krizi. Duhovni liderji morajo opozarjati na nedopustno visoko stopnjo desakralizacijo politike in vseh modernih civilizacijskih vrednot. Toda pri tem ne smejo narediti iste napake in eno politično filozofijo nadomestiti z drugo, pa čeprav se ta imenuje religijska. Vse kar je politika je časovno ali začasno in vse kar je začasno je po logiki utopično. Tako artikulirana, mislim v skladu z politično filozofijo sodobnega sveta, religijska filozofija ne more biti nič več kot le utopija, ki na daljše steze ne daje velikih rezultatov. Mislim, da bi reis svojo moč in pamet moral naprej usmeriti v projekcijo razvoja Skupnosti in verskega življenja, nato pa v smeri izgradnje modelov interaktivnega odnosa ali razvoja religioznega, kulturnega in političnega v Bosni, naslanjajoč se na določene profile strokovnih in pametnih ljudi, ki bi jih bilo dobro vključiti v strateško pomembne projekte na splošno. Vsak drugačen pristop lahko prinese ogromne in neprecenljive posledice!
 
V „modi“ so resolucije ali njihova naznanila za izdvajanje določenih občin iz sestave Republike Srpske (RS), ki temeljijo na sodbi Mednarodnega sodišča v Haagu. Ali je to, po Vašem mnenju, edina možna pot do dolgoročnih bosansko-hercegovskim ustavnim rešitvam in ali lahko prepoznate v teh aktivnostih – glede na to kaj jih vse spremlja, tudi mero manipulacije z žrtvami, konkretno – s srebreniškimi?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: V moralnem smislu je zahteva po izdvajanju nekaterih občin iz ustavno-pravne ureditve RS povsem upravičen. V politično-pragmatičnem smislu menim, da to v trenutni situaciji ni izvedljivo. Najbolje bi bilo z dogovorom doseči sprejemljive forme ustavne prerazporeditve Bosne in Hercegovine, ki bi bila optimalna najprej z političnega, potem pa tudi s stališča ekonomskega razvoja. V trenutnih igrah glede političnih in ustavnih reform se veliko manipulira z žrtvami agresije, posebno z žrtvami srebreniškega genocida. Še več, z njimi se manipulira tudi znotraj religijskih skupnosti, kar je vsekakor nedopustno. Tako politka kot tudi verske skupnost so vedno posegle po tistim, kar je najbolj občutljivo, v tem primeru je to ogromno število ubitih ljudi. Zaradi tega bi verske skupnosti morale narediti več na senzibiliranju svojih privržencev za novejšo politično paradigmo, ki bi upoštevala princip realnega in mogočega in ne princip nerealnega in zgodovinsko nemogočega.

Islamska inteligenca v Bosni je, nedvomno, koncentrirana na Fakulteti islamskih znanosti, kjer ste Vi profesor, drugim visokošolskim islamskim ustanovam in medresam v državi. Koliko vrh Islamske skupnosti BiH upošteva vaše ideje, stališča in sugestije v povodu sprejemanja nekaterih važnih odločitev, ki so v interesu vseh muslimanov naše domovine?

 Najbolj odgovorni ljudje v Skupnosti imajo svoje poslušne in podobne ljudi na Fakulteti, v medresah in drugih ustanovah Skupnosti. Na ta način oni proizvajajo konformiste, povprečneže, poltrone ki nimajo potrebo niti lahko objektivno sledijo procese v mikro in makro družbenem okolju.
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Najbolj odgovorni ljudje v Skupnosti imajo svoje poslušne in podobne ljudi na Fakulteti, v medresah in drugih ustanovah Skupnosti. Na ta način oni proizvajajo konformiste, povprečneže, poltrone ki nimajo potrebo niti lahko objektivno sledijo procese v mikro in makro družbenem okolju. Na fakulteti obstajajo posamezniki, ki na zavidljivem teoretskem nivoju premišljujejo o velikih družbenih in religijskih vprašanjih, na žalost njih se več upošteva zunaj Skupnosti, tudi izven naše države kot v BiH. Skoraj lahko povem, da ne obstaja nikakršno sodelovanje med Rijasetom in Fakulteto. Ni mi znano da je, razen na protokolarnih srečanjih, kdorkoli od uveljavljenih profesorjev bil vključen v resne projekte razvoja islamske skupnosti, raziskovanja stanja oziroma napredovanja religijske zavesti, programskem in sistematičnem profiliranju kadrov, vključevanju določenih ustanov Skupnosti v regionalne in evropske tokove znanstvenega in kulturnega razvoja itd.

Kako komentirate dejstvo, da sta v sosedni državi Srbiji na položaju dva islamska poglavarja – eden čigar sedanja funkcija nosi naziv v.d. reisu-l-ulema in drugi, ki je na funkciji glavnega muftija?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ:  O tem sem že govoril v enem od predhodnih vprašanj. Kratko povedano, ni dobro da je prišlo do konfrontacije Beograda in Novega Pazarja, novopazarske in beograjske islamske skupnosti. Vendar, ljudem ki so sledili dogajanja okoli razbijanja bivše jugoslovanske Islamske skupnosti takšne pojave niso niti malo presenetljive. Pravzaprav jih je bilo moč zaslutiti. Cel čas je, iz čisto partijskih in političnih razlogov, beograjski mufti Jusufspahić marginaliziran in celo označen kot prosrbijanski in četniški kader. Tudi, če bi bile takšne kvalifikacije
Najbolje bi bilo, da se brez vmešavanja Sarajeva predstavniki dveh srbijanskih skupnosti dogovorijo, ker bodo edino na ta način odgovorili pred zapletenostjo naloge pred katero oboji stojijo. Istočasno je potrebno ustvarjati atmosfero za počasno integriranje vseh muslimanov Balkana, toda brez agresivnega skrbništva kakršno je opazno s strani Rijaseta in njenega prvega človeka. Reis mora prevzeti odgovornost tudi za razbijanje bivše Islamske skupnosti.
točne, ni bilo s strateškega stališča modro neko že dolgo etablirano Islamsko skupnost, katero so sproti povedano vsi molzli kakor so želeli, relativizirati in razvrednotiti. Instalirana je Skupnost v Novem Pazarju preko katere bi bilo potrebno izvršiti integracijo njenih bivših delov, ki imajo sedaj samostojne strukture in hierarhije. Najbolje bi bilo, da se brez vmešavanja Sarajeva predstavniki dveh srbijanskih skupnosti dogovorijo, ker bodo edino na ta način odgovorili pred zapletenostjo naloge pred katero oboji stojijo. Istočasno je potrebno ustvarjati atmosfero za počasno integriranje vseh muslimanov Balkana, toda brez agresivnega skrbništva kakršno je opazno s strani Rijaseta in njenega prvega človeka. Reis mora prevzeti odgovornost tudi za razbijanje bivše Islamske skupnosti. Jaz sem eden od redkih, ki so ga prepričevali, da bo takšna poteza škodljiva za muslimane, vendar ni me poslušal kot v številnih drugih situacijah. Sedaj se s stanjem verskega življenja (v institucionalnem smislu) manipulira s strani srbijanske politike, ki ločuje Bošnjake Sandžaka in Črne Gore in ki bo v bodoče povzročala strahotne ideološke konfrontacije. Bojim se, da so problemi te vrste še pred nami.

Ali je po Vašem mnenju, za muslimane s prostora bivše Jugoslavije dobro, da imamo danes toliko islamskih skupnosti in skoraj isto toliko poglavarjev kolikor je držav nastalih od bivših jugoslovanskih republik?

Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Seveda, najbolje bi bilo, če bi se lahko ponovno organizirali v enotno skupnost muslimanov različnih nacionalnih identitet s sedežem v Sarajevu. Toda, iz političnih, ekonomskih in drugih razlogov kaj takšnega ne bo mogoče kmalu realizirati. Nasprotno, močnejši bo proces fragmentiranja islamskega institucionalnega tkiva. Zaradi naše nesposobnosti ali zaradi silnih vplivov ideoloških centrov moči v regionu in širše.
 
Ali gre po Vašem mnenju sodobni svet po konceptu, ki ga je Huntington fatalno poimenoval „trk civilizacij“?

Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Spadam v vrsto tistih, ki menijo da bo mogoče svet v bodoče razvijati v kohabitaciji velikih religij in na njih ustvarjenih civilizacij. Številni intelektualci danes kritično demaskirajo politiko globalizma oziroma ustvarjanja enotne globalne identitete, ki je utemeljena na lažeh velikih neoliberalnih sil. Namreč, predstavniki in promotorji vulgarnega kapitalizma so ustvarili neverjetne ekonomske in politične konflikte v svetu. To strašno
 Vsak človek je kot posameznik odgovoren za usodo človeštva posebno tisti, ki verujejo v Boga kot njegovega Stvarnika. V prihodnje je potrebno, da dialog med religijami začenja iz potrebe za humaniziranjem sveta, ki je že dolgo časa zajet z resno boleznijo.
»diskrepanco« skušajo opravičiti s pomočjo kulture kot ideologije v smislu da izvire nestabilnosti in konfliktov povzročajo velike religije in ne kapitalistični ekonomski razvoj in na njemu temelječa neoliberalna ideologija. Takšno politiko je potrebno demistificirati in to posebno duhovni voditelji, ki se na žalost z njo pogosto spogledujejo, ter ustvarjati ozračje za pojavo duhovnejše in človeka dostojne paradigme sodobnega človeštva. Vsak človek je kot posameznik odgovoren za usodo človeštva posebno tisti, ki verujejo v Boga kot njegovega Stvarnika. V prihodnje je potrebno, da dialog med religijami začenja iz potrebe za humaniziranjem sveta, ki je že dolgo časa zajet z resno boleznijo. Točneje, namesto konfrontacije je naša obveznost, da se pogovorimo o tem na kakšen način izgraditi v moralnem in družbenem smislu bolj uravnotežen svet. Patogenost naravnega sveta kot tudi modernih sekularnih družb nas že dolgo časa opozarjajo na takšen korak naprej.
 
Ali obstaja globalna antiislamska zarota?
 
Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Globalna antiislamska zarota obstaja, ona je rezultat neoliberalizma oziroma neokolonionalizma in posledično „neokristocentrizma“, ki se razvija znotraj novih protestantskih ameriških cerkva. Vitalnost, ki jo je islam ohranil v velikih ekonomskih in političnih spremembah sodobnega sveta že dolgo opozarja in tudi zaskrbljuje promotorje filozofije globalizma. Zato se iz teh centrov opravlja vse, da se ponovno aktualizirajo stari predsodki zahodnokrščanskega sveta o muslimanih in Poslancu Muhammedu, na žalost so v ta projekt vključene tudi nekatere krščanske in judovske skupnosti po svetu. Na splošno torej obstaja antiislamska zarota, ki je plod premišljenih programskih „revandikacij“ ideoloških centrov, ki so v osnovi antiislamsko orientirani.
 
Na samem koncu, čeprav ni pomembno, imam eno trivialno vprašanje: ali ste v kakšnem sorodstvu z bošnjaškim članom Predsedništva BiH? Drugače pa se Vam zahvaljujem za ta razgovor.

Prof. dr. SILAJDŽIĆ: Oboje pripadamo družinskem drevesu Silajdžićev. Dolgo časa se poznava in sva dobra prijatelja!

 
RAZGOVOR VODIL:
Bedrudin GUŠIĆ

PREVOD:
Edin KUMALIĆ
  
  
  
  
  
  Napiši prvi komentar

Samo registrirani uporabniki lahko pišejo komentarje.
Prosim, prijavite se ali registrirajte.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved