Elektronski bilten

 Bilten "E-misija" je rezultat neformalne inicijative, ki je nastala pod vplivom dramatičnih dogodkov v Islamski skupnosti v Sloveniji leta 2005. Na začetku je poskušala slediti dogajanju Foruma Islamske skupnosti v Sloveniji, v katerem so bili združeni člani, ki so bili zaskrbljeni nad takratnim delovanjem. Po registraciji Slovenske muslimanske skupnosti v maju 2006, pa je postala njeno uradno elektronsko glasilo.

Publikacijo vidimo kot elektronski embrio sicer tiskanega medija, ki bi pokrival področja zanimiva v prvi vrsti državljanom Slovenije islamske veroizpovedi. Odpiral bi aktualna vprašanja, ponudil različne poglede, informacije o delovanju skupnosti in poskušal delovati kot javna tribuna.

E-misija izhaja občasno v slovenskem in bosanskem jeziku. Distribuira se preko elektronske pošte. Projekt je zastavljen ljubiteljsko.

 

 

[Kazalo]

[Arhiv]

[Naroči se]