ODBOR

Odbor Slovenske muslimanske skupnosti

Ime in priimek

Funkcija

Kontakt

Osman Đogić

Imam

+386 31 611 787

Muhamed Čerkez

Predsednik

+386 41 890 979

Redžo Marošlić

Podpredsednik

Edin Kumalić

Tajnik

+ 386 31 825 040

Enes Durić

Blagajnik

Naim Šerifoski

Član

Nijaz Islamagić

Član

Nezir Kovačević

Član

MESDŽID

Kotnikova ulica 5

Ledina center (prostora št. 33, 34)

1000 Ljubljana